Aktuality

Nejnovější příspěvky naší školy

3. kolo přijímacího řízení

Pro uchazeče, kteří neuspěli v 1. ani 2. kole přijímacího řízení, vyhlašujeme 3. kolo pro obory:

  • Logistické a finanční služby
    • dle školního vzdělávacího programu Logistické a finanční služby 
    • dálková forma vzdělávání
    • 21 žáků

Kritéria přijímacího řízení a další informace o 3. kole najdete v sekci Přijímací řízení – 3. kolo.

Přihlašování v 3. kole probíhá přes papírové přihlášky, nikoliv přes systém Dipsy.

Uzávěrka přihlášek je 12. července 2024.

Leták „Nevzali mě na střední, co můžu dělat? – v češtině

Leták „Nevzali mě na střední, co můžu dělat? – v ukrajinštině