Aktuality

Nejnovější příspěvky naší školy

Informace k ubytování na Domově mládeže

Přihlášku do domova mládeže pro školní rok 2022/2023 může podat zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák do 31. 5. 2022, pro žáky 1. ročníků je termín podání do 15. 6. 2022. Přihlášku je nutné doručit poštou na adresu Domov mládeže, Čelakovského 789/1, 301 00 Plzeň nebo osobně předat vedení školy či domova mládeže. Oznámení o umístění žáka do domova mládeže bude zasláno do 30. 6. 2022. Přihláška ke stažení