Aktuality

Nejnovější příspěvky naší školy

Od září 2024 otevíráme nové obory…

Od září 2024 otevíráme pro zájemce o naši školu nové obory:

 • maturitní v denní formě – obor vzdělání Informační technologie – ve dvou vzdělávacích programech:
  • Digitální svět (60 žáků)
  • Svět ekonomiky (60 žáků)
 • s výučním listem v denní formě – obor vzdělání Operátor skladování
   • Operátor skladování – logistik (30 žáků)
 • maturitní v dálkové formě – obor vzdělání Logistické a finanční služby (30 žáků)

Změny: 

 • od září 2024 již nebudeme otevírat obor Logistické a finanční služby v denní formě vzdělávání, místo něj jsme nově obor Informační technologie zaměřili technicky (Digitální svět) a ekonomicky  (Svět ekonomiky), 
 • od září 2024 již nebudeme otevírat obor Manipulant poštovního provozu a přepravy v denní formě vzdělávání, místo něj otevřeme obor Operátor skladování, který je též z oblasti logistiky, ale obecnější a absolvent bude v logistice univerzálněji uplatnitelný.