Aktuality

Nejnovější příspěvky naší školy

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení

Pro uchazeče, kteří se neumístili v 1. kole přijímacího řízení, otevřeme 2. kolo:

 • pro obor vzdělání Informační technologie
 • v denní formě vzdělávání
 • dle školního vzdělávacího programu Informační technologie se specializací na ekonomické a podnikatelské kompetence a zpracování a vizualizaci dat (Svět ekonomiky)                
 • 19 volných míst

 

 • pro obor vzdělání Logistické a finanční služby
 • v dálkové formě vzdělávání
 • dle školního vzdělávacího programu Logistické a finanční služby
 • 25 volných míst

Přihlašování žáků bude možné po spouštění systému DIPSY, předpokládané datum je 16/5.

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení:

 • Informační technologie (v denní formě vzdělávání)
 • Logistické a finanční služby (v dálkové formě vzdělávání)

Podat přihlášku je nutné nejpozději do 24. května 2024, a to:

 • prostřednictvím informačního systému DIPSY s ověřením identity občana,
 • prostřednictvím informačního systému DIPSY bez ověření identity, s následným potvrzením školou (prostřednictvím výpisu, který odevzdáte na školu),
 • v papírové podobě (ke stažení v sekci přijímacího řízení).