Přijímací řízení 3. kolo

Průvodce přijímacím řízením

Nepromeškej
termíny

Podání přihlášky

do 12.7. 2024 

Přijímací řízení

na základě výsledků posledního pololetí výsledků ze ZŠ

Cizinci – pohovor

Uchazeči- cizinci, kteří se vzdělávali mimo ČR, konají pohovor 31.7.2024

Průvodce přijímacím řízením

Pro 4letý vzdělávací obor
s maturitní zkouškou

 1. Vyplňte přihlášku.
 2. Podejte přihlášku do 12. 7. 2024.
 3. Nezapomeňte vložit (odevzdat) povinné přílohy – vysvědčení za poslední ročník ze základní školy v České republice.
 4. Potvrzení o zdravotní způsobilosti nevyžadujeme.
 5. Jednotná přijímací zkouška je součástí přijímacího řízení. JPZ se v rámci 3. kola nekoná.
 6. Žáci-cizinci, kteří nekonali zkoušku z češtiny, budou mít tuto zkoušku nahrazenou rozhovorem ověřujícím znalost českého jazyka. Rozhovory proběhnou v pondělí 31. července 2024.
 7. Přijímací řízení proběhne podle kritérií stanovených ředitelem školy.
 8. Seznámení s podklady je možné ve středu 7.8.2024 na studijním oddělení školy. Při seznámení s podklady uchazečům nesdělujeme informace o pořadí, ale přidělení bodů.
 9. Výsledky přijímacího řízení zveřejníme na webu školy 9. srpna 2024.
 10. Pro přijaté uchazeče a jejich zákonné zástupce proběhne informační schůzka, termín bude upřesněn.
 11. Těšíme se na vás!

Kritéria pro přijímací řízení

Kam dále?

Pokud si s něčím nevíš rady, napiš nám nebo se podívej na naše sociální sítě.