Přijímací řízení 2. kolo

Průvodce přijímacím řízením

Nepromeškej
termíny

Podání přihlášky

do 24. 5. 2024 

Přijímací řízení

na základě výsledků JPZ z 1. kola

Cizinci – pohovor

Uchazeči-cizinci, kteří nemají výsledek JPZ z češtiny, se dostaví na pohovor v daný den.

Průvodce přijímacím řízením

Pro 4letý vzdělávací obor
s maturitní zkouškou

 1. Vyplňte přihlášku jednou z možností uvedených v bodu 2.
 2. Podejte přihlášku do 24. 5. 2024. Máte 3 možnosti podání přihlášky:
  • elektronicky prostřednictvím elektronického systému DIPSY (nutná elektronická identifikace zák. zástupce – eObčanka, bankovní identita, datová schránka, atd.),
  • odevzdání výpisu ze systému DIPSY (nemáte-li elektronickou identifikaci, vyplníte ji v systému DIPSY, ze kterého následně získáte unikátní identifikační kód, prostřednictvím kterého ředitel školy zpřístupní údaje z přihlášky včetně příloh),
  • odevzdání tiskopisu přihlášky vydaném MŠMT (nová přihláška oproti předchozím rokům, ke které musíte přiložit přílohy v listinné podobě); přihláška ke stažení (XLSX)
 3. Nezapomeňte vložit (odevzdat) povinné přílohy – cizinci žádost o nahrazení zkoušky z češtiny rozhovorem.
 4. Potvrzení o zdravotní způsobilosti nevyžadujeme.
 5. Registrační číslo bude uchazeči přiřazeno automaticky IS DIPSY.
 6. Jednotná přijímací zkouška je součástí přijímacího řízení. JPZ se v rámci 2. kola nekoná, výsledky získáme od Cermatu z 1. kola.
 7. Žáci-cizinci, kteří nekonali zkoušku z češtiny, budou mít tuto zkoušku nahrazenou rozhovorem ověřujícím znalost českého jazyka. Rozhovory proběhnou v pondělí 10. června 2024.
 8. Přijímací řízení proběhne podle kritérií stanovených ředitelem školy.
 9. Výsledky přijímacího řízení zveřejníme na webu školy 21. června 2024.
 10. Pro přijaté uchazeče a jejich zákonné zástupce proběhne informační schůzka, termín bude upřesněn.
 11. Těšíme se na vás!

Kam dále?

Pokud si s něčím nevíš rady, napiš nám nebo se podívej na naše sociální sítě.