Přijímací řízení

Průvodce přijímacím řízením
Vážení uchazeči,
v současné době běží legislativní proces týkající se úprav přijímacího řízení – digitalizace podávání přihlášek, počet podávaných přihlášek, prioritizace škol na přihláškách, postup stanovení pořadí uchazečů přijatých ke studiu ve střední škole, atd.
Informace o přijímacím řízení budeme aktualizovat, až bude schválen nový systém přijímacího řízení.
Děkujeme za pochopení.

Nepromeškej
termíny

Podání přihlášky

Termín je dle zákona stanoven na 1. března.

Přijímací řízení

Řádné termíny

 1. řádný termín – pátek 12. dubna 2024
 2. řádný termín – pondělí 15. dubna 2024

Přijímací řízení

Náhradní termíny

 1. náhradní termín – pondělí 29. dubna 2024
 2. náhradní termín – úterý 30. dubna 2024

Průvodce přijímacím řízením

Pro 4letý vzdělávací obor
s maturitní zkouškou

 1. Vyplňte přihlášku – přihláška ke stažení (PDF)
 2. Podejte ji osobně ve škole nebo zašlete poštou do 1. 3. 2023.
 3. Jednotná přijímací zkouška je součástí přijímacího řízení a proběhne 13. dubna 2023 ve škole uvedené na 1. místě v přihlášce a 14. dubna 2023 ve škole uvedené na 2. místě v přihlášce.
 4. Potvrzení o zdravotní způsobilosti nevyžadujeme.
 5. Zašleme vám pozvánku k přijímací zkoušce s bližšími informacemi a vaším registračním číslem do konce března.
 6. Přijímací řízení proběhne podle kritérií stanovených ředitelem školy.
 7. Seznámit s podklady přijímacího řízení je možné 28.4.2023 mezi 12:00 h a 13:00 h.
 8. Výsledky přijímacího řízení zveřejníme na webu školy do 30. 4. 2023.
 9. Přijďte si vyzvednout rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dne 2. 5. 2023 od 8 do 16 hod. Přijatým uchazečům sdělíme informace k zahájení studia a neúspěšným uchazečům můžeme poradit, co dále.
 10. Nezapomeňte podat zápisový lístek do 15. 5. 2023! (Netýká se dálkového studia.)
 11. Těšíme se na vás!

Pro 3letý vzdělávací obor
s výučním listem

 1. Vyplňte přihlášku – přihláška ke stažení (PDF)
 2. Podejte ji osobně ve škole nebo zašlete poštou do 1. 3. 2023.
 3. Nebojte se jednotné přijímací zkoušky – není součástí přijímacího řízení.
 4. Potvrzení o zdravotní způsobilosti nevyžadujeme.
 5. Předpokládáme přijmout 30 uchazečů, podle kritérií stanovených ředitelem školy.
 6. Zašleme vám dopis s bližšími informacemi a vaším registračním číslem do konce března.
 7. Seznámit s podklady přijímacího řízení je možné 21.4.2023 mezi 12:00 h a 13:00 h.
 8. Výsledky přijímacího řízení zveřejníme na webu školy  22. 4. 2023.
 9. Přijďte si vyzvednout rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do školy dne 24. 4. 2023 od 8 do 16 hod. Přijatým uchazečům sdělíme informace k zahájení studia a neúspěšným uchazečům můžeme poradit, co dále.
 10. Nezapomeňte podat zápisový lístek do 5. 5. 2023!
 11. Těšíme se na vás!

Kam dále?

Pokud si s něčím nevíš rady, napiš nám