Přijímací řízení

Průvodce přijímacím řízením
Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G v souladu s § 60j, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon, v platném znění, zveřejňuje výsledky přijímacího řízení.

Nepromeškej
termíny

Podání přihlášky

Termín je dle zákona stanoven od 1. února do 20. února 2024. 

Přijímací řízení

Řádné termíny

 1. řádný termín – pátek 12. dubna 2024
 2. řádný termín – pondělí 15. dubna 2024

Přijímací řízení

Náhradní termíny

 1. náhradní termín – pondělí 29. dubna 2024
 2. náhradní termín – úterý 30. dubna 2024

Průvodce přijímacím řízením

Pro 4letý vzdělávací obor
s maturitní zkouškou

 1. Vyplňte přihlášku jednou z možností uvedených v bodu 2.
 2. Podejte přihlášku od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024. Máte 3 možnosti podání přihlášky:
  • elektronicky prostřednictvím elektronického systému DIPSY (nutná elektronická identifikace zák. zástupce – eObčanka, bankovní identita, datová schránka, atd.),
  • odevzdání výpisu ze systému DIPSY (nemáte-li elektronickou identifikaci, vyplníte ji v systému DIPSY, ze kterého následně získáte unikátní identifikační kód, prostřednictvím kterého ředitel školy zpřístupní údaje z přihlášky včetně příloh),
  • odevzdání tiskopisu přihlášky vydaném MŠMT (nová přihláška oproti předchozím rokům, ke které musíte přiložit přílohy v listinné podobě); přiláška ke stažení (XLSX)
 3. Nezapomeňte vložit (odevzdat) povinné přílohy – hodnocení výsledků vzdělávání ze ZŠ za poslední období, příp. doporučení školského poradenského zařízení v případě žáků se SVP.
 4. Potvrzení o zdravotní způsobilosti nevyžadujeme.
 5. Registrační číslo bude uchazeči přiřazeno automaticky IS DIPSY.
 6. Jednotná přijímací zkouška je součástí přijímacího řízení, 1. termín proběhne 12. dubna 2024, 2. termín proběhne 15. dubna 2024.
 7. Zašleme vám pozvánku s bližšími informacemi k jednotné přijímací zkoušce, a to cca 14 dnů před jejím konáním.
 8. Přijímací řízení proběhne podle kritérií stanovených ředitelem školy.
 9. Seznámit s podklady přijímacího řízení je možné v termínech: v pátek 10.5.2024 od 12:30 do 14:00 h, v pondělí 13.5.2024 od 8:00 do 10:00 h nebo v úterý 14.5.2024 od 12:30 do 14:00 h.
 10. Výsledky přijímacího řízení zveřejníme na webu školy do 15. 5. 2024.
 11. Pro přijaté uchazeče a jejich zákonné zástupce proběhne informační schůzka, termín bude upřesněn.
 12. Těšíme se na vás!

Pro 3letý vzdělávací obor
s výučním listem

 1. Vyplňte přihlášku jednou z možností uvedených v bodu 2.
 2. Podejte přihlášku v termínu od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024. Máte 3 možnosti podání přihlášky:
  • elektronicky prostřednictvím elektronického systému DIPSY (nutná elektronická identifikace zák. zástupce – eObčanka, bankovní identita, datová schránka, atd.),
  • odevzdání výpisu ze systému DIPSY (nemáte-li elektronickou identifikaci, vyplníte ji v systému DIPSY, ze kterého následně získáte unikátní identifikační kód, prostřednictvím kterého ředitel školy zpřístupní údaje z přihlášky včetně příloh),
  • odevzdání tiskopisu přihlášky vydaném MŠMT (nová přihláška oproti předchozím rokům, ke které musíte přiložit přílohy v listinné podobě); přihláška ke stažení (XLSX).
 3. Nezapomeňte vložit (odevzdat) povinné přílohy:
  • hodnocení výsledků vzdělávání ze ZŠ za poslední období,
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti od svého lékaře,
  • příp. doporučení školského poradenského zařízení v případě žáků se SVP.
 4. Jednou z podmínek přijetí je zdravotní způsobilost dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění. Potvrzení o zdravotní způsobilosti získáte u svého lékaře na doporučeném formuláři.
 5. Registrační číslo bude uchazeči přiřazeno automaticky IS DIPSY.
 6. Nebojte se jednotné přijímací zkoušky – není součástí přijímacího řízení. Součástí přijímacího řízení bude školní přijímací zkouška, jejíž termín bude upřesněn. Bude mít 2 části – testovou a praktickou. Co bude obsahem školní přijímací zkoušky?
  • základní početní operace a práce s čísly,
  • práce s grafickými prostředky – obrázky, mapou, jízdními řády,
  • logické uvažování,
  • čtenářská gramotnost,
  • finanční gramotnost,
  • úkoly na prověření zručnosti a barvocitu.
  • Přijď se seznámit s dalšími úlohami do budovy INFISu, možnost máš v úterý 13. února ve 14:30h. Stačí se zdarma přihlásit prostřednictvím tohoto formuláře
 7. Zašleme vám pozvánku s bližšími informacemi ke školní přijímací zkoušce, a to 14 dnů před jejím konáním.
 8. Přijímací řízení proběhne podle kritérií stanovených ředitelem školy.
 9. Seznámit s podklady přijímacího řízení je možné v termínech: v pátek 10.5.2024 od 12:30 do 14:00 h, v pondělí 13.5.2024 od 8:00 do 10:00 h nebo v úterý 14.5.2024 od 12:30 do 14:00 h.
 10. Výsledky přijímacího řízení zveřejníme na webu školy do 15. 5. 2024.
 11. Pro přijaté uchazeče a jejich zákonné zástupce proběhne informační schůzka, termín bude upřesněn.
 12. Těšíme se na vás!

Kam dále?

Pokud si s něčím nevíš rady, napiš nám nebo se podívej na naše sociální sítě.