Přijímací řízení

Průvodce přijímacím řízením

Nepromeškej
termíny

Podání přihlášky

Termín je dle zákona stanoven na 1. března.

Přijímací řízení

Řádné termíny

 1. řádný termín – 12.4.22
 2. řádný termín – 13.4.22

Přijímací řízení

Náhradní termíny

 1. náhradní termín – 10.5.22
 2. náhradní termín – 11.5.22

Průvodce přijímacím řízením

Pro 4letý vzdělávací obor
s maturitní zkouškou

 1. Vyplňte přihlášku – přihláška ke stažení (PDF)
 2. Podejte ji osobně ve škole nebo zašlete poštou do 1. 3. 2022.
 3. Jednotná přijímací zkouška je součástí přijímacího řízení a proběhne 12. dubna 2022 ve škole uvedené na 1. místě v přihlášce a 13. dubna 2022 ve škole uvedené na 2. místě v přihlášce.
 4. Potvrzení o zdravotní způsobilosti nevyžadujeme.
 5. Zašleme vám pozvánku k přijímací zkoušce s bližšími informacemi a vaším registračním číslem do konce března.
 6. Přijímací řízení proběhne podle kritérií stanovených ředitelkou školy.
 7. Výsledky přijímacího řízení zveřejníme na webu školy 29. 4. 2022.
 8. Přijďte se seznámit s výsledky přijímacího řízení do školy dne 2. 5. 2022 od 8 do 16 hod. Přijatým uchazečům sdělíme informace k zahájení studia a neúspěšným uchazečům můžeme poradit, co dále.
 9. Nezapomeňte podat zápisový lístek do 13. 5. 2022! (Netýká se dálkového studia.)
 10. Těšíme se na vás!

Pro 3letý vzdělávací obor
s výučním listem

 1. Vyplňte přihlášku – přihláška ke stažení (PDF)
 2. Podejte ji osobně ve škole nebo zašlete poštou do 1. 3. 2022.
 3. Nebojte se jednotné přijímací zkoušky – není součástí přijímacího řízení.
 4. Potvrzení o zdravotní způsobilosti nevyžadujeme.
 5. Předpokládáme přijmout 30 uchazečů, podle kritérií stanovených ředitelkou školy.
 6. Zašleme vám dopis s bližšími informacemi a vaším registračním číslem do konce března.
 7. Výsledky přijímacího řízení zveřejníme na webu školy  22. 4. 2022.
 8. Přijďte se seznámit s výsledky přijímacího řízení do školy dne 25. 4. 2022 od 8 do 16 hod.
 9. Nezapomeňte podat zápisový lístek do 6. 5. 2022!
 10. Těšíme se na vás!

Kam dále?

Pokud si s něčím nevíš rady, napiš nám