Obory vzdělání

Operátor skladování – Logistik

Obor s výučním listem
operator

Nepostojíš na jednom místě?

Během odborného výcviku se naučíš vystavovat doklady, vyřizovat objednávky a zpracovávat reklamace. Dokonce se staneš mistrem na klávesnici a získáš dovednosti v práci s moderním logistickým softwarem a skladovacími technologiemi. K tomu všemu získáš i certifikaci k obsluze manipulačních vozidel. Obyčejný skladník z tebe rozhodně nebude.

Informace o studiu

Základní informace

Kód oboru

66-53-H/01

Název oboru vzdělání

Operátor skladování

Forma vzdělávání

Denní studium

Dosažené vzdělání

Střední vzdělání s výučním listem

Studium

  • odborný výcvik v logistických firmách
  • perspektivní obor v logistických službách
  • moderní metody výuky interaktivními prostředky
  • znalosti a dovednosti v oblasti evidence a manipulace se zbožím a materiálem
  • odborná příprava k získání osvědčení způsobilosti k obsluze manipulačního prostředku používaném ve skladovém hospodářství
  • možnost pokračovat ve studiu v oboru vzdělání Logistické a finanční služby zakončeném maturitní zkouškou (možnost přijetí do vyššího ročníku)
  • možnost pokračovat v nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou na jiné škole

Uplatnění absolventa

Čím se vlastně po vystudování tohoto oboru můžeš stát?

v logistice

v logistických, přepravních, kurýrních a expresních službách

v depech, terminálech, překladištích, výrobních podnicích i službách

Naši absolventi

Co o nás říkají?
absolvent_vavro
Po ZŠ jsem se dlouho rozhodoval, jakou SŠ si vyberu a nakonec vyhrála INFIS, obor logistické a finanční služby. Kromě komunikace mě právě logistika a práce s penězi nejvíce zajímala. Jsem typ člověka, který často nemá představu co dál a jsem velice rád, že mi v tomhle INFIS pomohla. Neříkám, že to bylo vždycky jednoduché, ale o to víc mi škola dala. Díky zvolenému oboru a zapojení do volitelného předmětu „Fiktivní firma“ jsem získal brigádu na Zákaznickém centru PMDP, kde jsem po školních letech získal i smlouvu. Trvalo to dva roky a obdržel jsem nabídku pracovat na marketingovém oddělení PMDP. Co si budeme povídat…ideální pozice k mému oboru. Nějakou dobu jsem získával zkušenosti a i díky tomu, že jsem dost ukecaný člověk, jsem se dostal na pozici, kterou zastávám i v současné době – Vedoucí oddělení marketingu a tiskový mluvčí Plzeňských městských dopravních podniků. Mohu s ledovým klidem říci, že jsem se na tuto pozici dostal i díky studiu na INFIS.

René Vávro, Plzeňské městské dopravní podniky a.s.

absolvent_šlegl
Jsem absolvent INFIS. Po složení maturitní zkoušky na této škole jsem vystudoval magisterský obor s názvem Obchod a služby na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Krátce jsem pracoval v logistických službách různých firem. Aktuálně pracuji na pozici vedoucího dopravy ve firmě Bohemia sekt ve Starém Plzenci. Při své práci často využívám znalosti z předmětů logistika, ekonomie a účetnictví.

Pavel ŠLEGL, BOHEMIA SEKT, s.r.o.

absolvent_hola
Studium na Střední škole informatiky a finančních služeb mi dalo nejen pevný základ pro vstup na Západočeskou univerzitu, ale i spousty dobrých přátel, se kterými si vždy společně rádi zavzpomínáme na skvělé časy na „Poštovce“. Perfektně vedené hodiny matematiky, ekonomie, účetnictví a angličtiny byly bezpochyby velkou výhodou v prvních letech studia na Fakultě ekonomické v oboru Podniková ekonomika a management. A právě díky těmto základům byla cesta do dalších ročníků, na jejímž závěru bylo docílení inženýrského titulu, o něco snazší. Nyní pracuji jako Referentka podpory prodeje v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a na INFIS nedám dopustit!

Martina Holá, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Co u nás zažiješ?

Chceš najít práci v oboru, která tě bude nejen živit, ale i bavit?

Podívej se i na další obory, které nabízíme