Obory vzdělání

Logistické a finanční služby

Obor s maturitní zkouškou
lfs-úvodní

Získej globální potenciál!

Logistika je všudypřítomná v našem každodenním životě: doprava, čárové kódy, elektronické čipy, obchod, skladování a balení, správa odpadů a mnoho dalšího. A co teprve finance? Ty ovládají svět odjakživa. Buď tím, kdo hýbe světem a získej maturitu.

Informace o studiu

Základní informace

Kód oboru

37-42-M/01

Název oboru vzdělání

Logistické a finanční služby

Forma vzdělávání

Dálkové studium

Dosažené vzdělání

Střední vzdělání s maturitou zakončené maturitní zkouškou

Studium

  • určeno pro uchazeče s ukončenou povinnou školní docházkou (absolventy ZŠ)

Dálkové

studium

Výuka v dálkové formě probíhá formou konzultací, stanovených učebním plánem a rozvrhem hodin na příslušný školní rok. Studium je čtyřleté, konzultace probíhají jednou týdně, v úterý, zpravidla v době od 12:25 h do 18:20 h. Protože se nejedná o kombinované studium, je žádoucí průběžná docházka žáka.

INFIS je veřejná škola, příspěvková organizace, proto žáci vzdělávání v dálkové formě neplatí školné.

Uplatnění absolventa

Čím se vlastně po vystudování tohoto oboru můžeš stát?

Na trhu logistických, finančních, bankovních či pojišťovacích služeb

v obchodně-podnikatelské sféře

lfs-uplatnění

Naši absolventi

Co o nás říkají?
absolvent_burdej
Studium na střední škole INFIS v Plzni jsem dokončil v roce 2019. Během studia jsem využil možnosti zahraničních praxí. Ve 3. ročníku ve Weidenu a ve 4. ročníku v Schönecku. Zde jsem měl možnost si vytvořit vlastní představu o práci v cizích firmách, což mne zaujalo. Během 2 týdnů jsem si prošel spoustu pracovních pozic, abych zjistil, o co bych se v budoucnu rád zajímal. Po maturitě jsem se rozhodoval jakým směrem se dále ubírat. Nabízelo se studium na vysoké škole, nástup do zaměstnání a v poslední řadě roční pracovní stáž s možností výuky němčiny ve firmě GK Software. Využil jsem poslední možnost.

Václav Burděj, bývalý žák INFIS, t.č. na roční stáži v německé firmě GK Software

krast
Vystudoval jsem v roce 2017, obor Informační technologie, zaměření informatika v ekonomice.
Ve škole jsem našel přátele jak u spolužáků, tak u učitelů. S některými chodím dodnes na pivo. Na VŠ jsem si vybral obory tělesná výchova a technická výchova. Po absolvování jsem získal titul Mgr. Dnes působím druhým rokem jako učitel na základní škole. Ze všech absolvovaných škol využívám získané schopnosti a vědomosti.

Mgr. Jan KRAST, učitel

absolvent_vavro
Po ZŠ jsem se dlouho rozhodoval, jakou SŠ si vyberu a nakonec vyhrála INFIS, obor logistické a finanční služby. Kromě komunikace mě právě logistika a práce s penězi nejvíce zajímala. Jsem typ člověka, který často nemá představu co dál a jsem velice rád, že mi v tomhle INFIS pomohla. Neříkám, že to bylo vždycky jednoduché, ale o to víc mi škola dala. Díky zvolenému oboru a zapojení do volitelného předmětu „Fiktivní firma“ jsem získal brigádu na Zákaznickém centru PMDP, kde jsem po školních letech získal i smlouvu. Trvalo to dva roky a obdržel jsem nabídku pracovat na marketingovém oddělení PMDP. Co si budeme povídat…ideální pozice k mému oboru. Nějakou dobu jsem získával zkušenosti a i díky tomu, že jsem dost ukecaný člověk, jsem se dostal na pozici, kterou zastávám i v současné době – Vedoucí oddělení marketingu a tiskový mluvčí Plzeňských městských dopravních podniků. Mohu s ledovým klidem říci, že jsem se na tuto pozici dostal i díky studiu na INFIS.

René Vávro, Plzeňské městské dopravní podniky a.s.

Co u nás zažiješ?

Chceš najít práci v oboru, která tě bude nejen živit, ale i bavit?

Podívej se i na další obory, které nabízíme