Obory vzdělání

Logistické a finanční služby

Obor s maturitní zkouškou
lfs-úvodní

Baví tě rozhodovat?

Logistika propojuje svět – a ty můžeš být u toho. Nevěříš? Logistika je všude kolem tebe – doprava, přeprava, čárové kódy, čipy všeho druhu, obchod, skladování zboží, odpady, obaly, atd. A finance? Ty přece vládnou odjakživa světem. U nás se staneš kvalifikovaným pracovníkem finančních či logistických institucí a pod rukama ti projde nemalé množství peněz.

Informace o studiu

Základní informace

Kód oboru

37-42-M/01

Název oboru vzdělání

Logistické a finanční služby

Forma vzdělávání

Denní a dálkové studium

Dosažené vzdělání

Střední vzdělání s maturitou zakončené maturitní zkouškou

Studium

  • podpora studia e-learningovými kurzy
  • moderní metody výuky interaktivními prostředky
  • podpora jazykových kompetencí pobyty v zahraničí
  • praxe v tuzemských a zahraničních logistických firmách
  • zapojení do regionálních a národních soutěží
  • účast v mezinárodních projektech v rámci Erasmu+
  • možnost dalšího studia na VŠ

Odborné předměty

Od 3. ročníku rozšiřují žáci své znalosti a dovednosti v odborných předmětech

Učebna odborné přípravy pro obor 37-42-M/01 Logistické a finanční služby a 37-51-H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy byla vybavena Českou poštou, s.p.

Dálkové

studium

Výuka v dálkové formě probíhá formou konzultací, stanovených učebním plánem a rozvrhem hodin na příslušný školní rok. Studium je čtyřleté, konzultace probíhají jednou týdně, v úterý, zpravidla v době od 12:25 h do 18:20 h. Protože se nejedná o kombinované studium, je žádoucí průběžná docházka žáka.

INFIS je veřejná škola, příspěvková organizace, proto žáci vzdělávání v dálkové formě neplatí školné.

Uplatnění absolventa

Čím se vlastně po vystudování tohoto oboru můžeš stát?

Na trhu logistických, finančních, bankovních či pojišťovacích služeb

v obchodně-podnikatelské sféře

lfs-uplatnění

Naši absolventi

Co o nás říkají?
absolvent_hola
Studium na Střední škole informatiky a finančních služeb mi dalo nejen pevný základ pro vstup na Západočeskou univerzitu, ale i spousty dobrých přátel, se kterými si vždy společně rádi zavzpomínáme na skvělé časy na „Poštovce“. Perfektně vedené hodiny matematiky, ekonomie, účetnictví a angličtiny byly bezpochyby velkou výhodou v prvních letech studia na Fakultě ekonomické v oboru Podniková ekonomika a management. A právě díky těmto základům byla cesta do dalších ročníků, na jejímž závěru bylo docílení inženýrského titulu, o něco snazší. Nyní pracuji jako Referentka podpory prodeje v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a na INFIS nedám dopustit!

Martina Holá, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

absolvent_pozar
Moje cesta na INFIS nebyla vůbec jednoduchá. Nejprve jsem začal studovat maturitní obor Logistické a finanční služby. Bohužel se mi nepodařilo úspěšně složit maturitní zkoušku. Skončit po čtyřletém studiu se základním vzděláním není příliš dobrý kariérní začátek. Naštěstí mi ve škole nabídli možnost vystudovat třetí ročník učňovského oboru Manipulant logistického provozu. Tento obor jsem úspěšně ukončil jednotnou závěrečnou zkouškou a dnes pracuji v logistickém oddělení velkoobchodu s tabákovými výrobky.

Daniel POŽÁR, GECO

absolvent_vavro
Po ZŠ jsem se dlouho rozhodoval, jakou SŠ si vyberu a nakonec vyhrála INFIS, obor logistické a finanční služby. Kromě komunikace mě právě logistika a práce s penězi nejvíce zajímala. Jsem typ člověka, který často nemá představu co dál a jsem velice rád, že mi v tomhle INFIS pomohla. Neříkám, že to bylo vždycky jednoduché, ale o to víc mi škola dala. Díky zvolenému oboru a zapojení do volitelného předmětu „Fiktivní firma“ jsem získal brigádu na Zákaznickém centru PMDP, kde jsem po školních letech získal i smlouvu. Trvalo to dva roky a obdržel jsem nabídku pracovat na marketingovém oddělení PMDP. Co si budeme povídat…ideální pozice k mému oboru. Nějakou dobu jsem získával zkušenosti a i díky tomu, že jsem dost ukecaný člověk, jsem se dostal na pozici, kterou zastávám i v současné době – Vedoucí oddělení marketingu a tiskový mluvčí Plzeňských městských dopravních podniků. Mohu s ledovým klidem říci, že jsem se na tuto pozici dostal i díky studiu na INFIS.

René Vávro, Plzeňské městské dopravní podniky a.s.

Co u nás zažiješ?

Chceš najít práci v oboru, která tě bude nejen živit, ale i bavit?

Podívej se i na další obory, které nabízíme