Obory vzdělání

Informační technologie – Digitální svět

Obor s maturitní zkouškou
digitalni_svet

Ovládni kód, ovládni svět IT!

Počítače jsou na každém rohu, nauč se pracovat s jejich mozkem i tělem, přizpůsob si je pomocí algoritmů nebo naprogramuj vlastní software.  Při studiu oboru Informační technologie zapojíš jak svoji kreativitu, tak i logické myšlení a zjistíš, jaké široké spektrum možností nabízí oblast IT.

Informace o studiu

Základní informace

Kód oboru

18-20-M/01

Název oboru vzdělání

Informační technologie

Forma vzdělávání

Denní studium

Dosažené vzdělání

Střední vzdělání s maturitou zakončené maturitní zkouškou

Studium

  • moderní výuka na špičkovém vybavení
  • Cisco Academy, oceněná jako TOP v rámci ČR
  • výuka technické angličtiny
  • výuka dějepisu v anglickém jazyce
  • podpora studia e-learningovými kurzy
  • podpora jazykových kompetencí pobyty v zahraničí
  • praxe v tuzemských a zahraničních IT firmách
  • zapojení do regionálních a národních soutěží
  • účast v mezinárodních projektech
  • možnost dalšího studia na VŠ

Rozšířená výuka odborných předmětů

Od 3. ročníku denního studia rozšiřují žáci své znalosti a dovednosti v odborných předmětech

Uplatnění absolventa

Čím se vlastně po vystudování tohoto oboru můžeš stát?

IT administrátor, specialista bezpečnosti

vývojář SW

datový analytik, v grafice a vizualizaci dat

technik IT

v obchodně-podnikatelské sféře IT

Naši absolventi

Co o nás říkají?
absolvent_šlegl
Jsem absolvent INFIS. Po složení maturitní zkoušky na této škole jsem vystudoval magisterský obor s názvem Obchod a služby na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Krátce jsem pracoval v logistických službách různých firem. Aktuálně pracuji na pozici vedoucího dopravy ve firmě Bohemia sekt ve Starém Plzenci. Při své práci často využívám znalosti z předmětů logistika, ekonomie a účetnictví.

Pavel ŠLEGL, BOHEMIA SEKT, s.r.o.

absolvent_hola
Studium na Střední škole informatiky a finančních služeb mi dalo nejen pevný základ pro vstup na Západočeskou univerzitu, ale i spousty dobrých přátel, se kterými si vždy společně rádi zavzpomínáme na skvělé časy na „Poštovce“. Perfektně vedené hodiny matematiky, ekonomie, účetnictví a angličtiny byly bezpochyby velkou výhodou v prvních letech studia na Fakultě ekonomické v oboru Podniková ekonomika a management. A právě díky těmto základům byla cesta do dalších ročníků, na jejímž závěru bylo docílení inženýrského titulu, o něco snazší. Nyní pracuji jako Referentka podpory prodeje v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a na INFIS nedám dopustit!

Martina Holá, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

absolvent_pozar
Moje cesta na INFIS nebyla vůbec jednoduchá. Nejprve jsem začal studovat maturitní obor Logistické a finanční služby. Bohužel se mi nepodařilo úspěšně složit maturitní zkoušku. Skončit po čtyřletém studiu se základním vzděláním není příliš dobrý kariérní začátek. Naštěstí mi ve škole nabídli možnost vystudovat třetí ročník učňovského oboru Manipulant logistického provozu. Tento obor jsem úspěšně ukončil jednotnou závěrečnou zkouškou a dnes pracuji v logistickém oddělení velkoobchodu s tabákovými výrobky.

Daniel POŽÁR, GECO

Kdo chce, se u nás nenudí

Chceš najít práci v oboru, která tě bude nejen živit, ale i bavit?

Podívej se i na další obory, které nabízíme