Aktuality

Nejnovější příspěvky naší školy

Šance pro naše absolventy, výzva pro čtvrťáky

Na odbornou stáž do firem v Irsku a Německu vycestovali tři naši absolventi v rámci projektu Young Entrepreneurs in Motion. Absolventi mají možnost získat praxi, zdokonalit si jazykové schopnosti, nabýt nové zkušenosti od úspěšných podnikatelů, kteří provozují menší podniky v zemích EU. Projekt realizujeme společně s RHK PK v rámci programu COSME H2020, který pobytové náklady zcela uhradí. Čtvrťáci snažte se, i vám rádi pomůžeme vyzkoušet si podnikání za hranicemi ČR!