Obory vzdělání

Informační technologie – Svět ekonomiky

Obor s maturitní zkouškou
svet_eko

Spoj sílu IT a ekonomiky v jeden svět!

Tento obor ti otevře dveře do světa, kde se naučíš využívat moderní informační technologie k efektivnímu řízení ekonomických procesů. Naučíš se analyzovat a vizualizovat data a pochopíš, jakým způsobem IT může transformovat organizace a ovlivnit celosvětovou ekonomiku. Tento obor je pro tebe klíčem k propojení světa IT s ekonomickým úspěchem.

Informace o studiu

Základní informace

Kód oboru

18-20-M/01

Název oboru vzdělání

Informační technologie

Forma vzdělávání

Denní studium

Dosažené vzdělání

Střední vzdělání s maturitou zakončené maturitní zkouškou

Studium

 • moderní obor na pomezí mezi IT a ekonomickými a podnikatelskými disciplínami
 • moderní výuka na špičkovém vybavení
 • výuka IT, ekonomiky, účetnictví, zpracování a vizualizace dat
 • výuka technické angličtiny
 • výuka dějepisu v anglickém jazyce
 • podpora studia e-learningovými kurzy
 • podpora jazykových kompetencí pobyty v zahraničí
 • praxe v tuzemských a zahraničních IT firmách
 • zapojení do regionálních a národních soutěží
 • účast v mezinárodních projektech
 • možnost dalšího studia na VŠ

Uplatnění absolventa

Čím se vlastně po vystudování tohoto oboru můžeš stát?

IT administrátor

datový analytik

odborník na vizualizaci dat

odborný programátor v ekonomické sféře

ekonom s přesahem do IT/IT odborník s přesahem do ekonomie

v obchodně-podnikatelské sféře

Naši absolventi

Co o nás říkají?
absolvent_šlegl
Jsem absolvent INFIS. Po složení maturitní zkoušky na této škole jsem vystudoval magisterský obor s názvem Obchod a služby na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Krátce jsem pracoval v logistických službách různých firem. Aktuálně pracuji na pozici vedoucího dopravy ve firmě Bohemia sekt ve Starém Plzenci. Při své práci často využívám znalosti z předmětů logistika, ekonomie a účetnictví.

Pavel ŠLEGL, BOHEMIA SEKT, s.r.o.

absolvent_hola
Studium na Střední škole informatiky a finančních služeb mi dalo nejen pevný základ pro vstup na Západočeskou univerzitu, ale i spousty dobrých přátel, se kterými si vždy společně rádi zavzpomínáme na skvělé časy na „Poštovce“. Perfektně vedené hodiny matematiky, ekonomie, účetnictví a angličtiny byly bezpochyby velkou výhodou v prvních letech studia na Fakultě ekonomické v oboru Podniková ekonomika a management. A právě díky těmto základům byla cesta do dalších ročníků, na jejímž závěru bylo docílení inženýrského titulu, o něco snazší. Nyní pracuji jako Referentka podpory prodeje v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a na INFIS nedám dopustit!

Martina Holá, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Hrubant
Jmenuji se Vojtěch Hrubant a na INFISu jsem studoval obor Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě. V současné době jsem studentem FPE ZČU v Plzni, kde se dále věnuji informačním technologiím. Díky pevnému základu vědomostí z INFISu je pro mě studium lehčí a efektivnější. Mimo studia pracuji jako středoškolský učitel informatiky na Integrované střední škole živnostenské v Plzni. Práce se studenty je zábavná a rád vzpomínám na svá léta prožitá v lavicích na INFISu.
Díky dalším zkušenostem z INFISu se věnuji i politické sféře, kde jsem v současnosti člen Dotační komise Rady města Holýšov a do budoucna se chci politice i nadále věnovat. Studium na INFISu mi dalo mnoho vědomostí, které mohu využít v běžném životě ale i v životě profesním.

Vojtěch HRUBANT, učitel

Kdo chce, se u nás nenudí

Chceš najít práci v oboru, která tě bude nejen živit, ale i bavit?

Podívej se i na další obory, které nabízíme