Aktuality

Nejnovější příspěvky naší školy

Další informace k průběhu přijímacího řízení

Další informace k průběhu přijímacího řízení Vám zašleme nejpozději do 25. 3. 2022 formou dopisu na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce ke vzdělávání.

Součástí dopisu bude sdělení o přiděleném registračním čísle uchazeče a pro uchazeče o vzdělávací obory zakončené maturitní zkouškou bude přiložena i pozvánka k vykonání jednotné přijímací zkoušky. Žádáme Vás, abyste přijetí zaslaného informačního e-mailu potvrdili. Děkujeme za vstřícnou spolupráci na bezproblémovém průběhu přijímacího řízení.